Guan Lab

Department of Computational Medicine & Bioinformatics
Yuanfang Guan
B.S. University of Hong Kong
Ph.D Princeton University
gyuanfan@umich.edu

PDF icon yuanfang_CV_online.pdf

Ridvan Eksi
B.S. (Electrical Engineering), Sabanci University (SU) Istanbul, Turkey
M.S. (Electrical Engineering:Systems), University of Michigan, United States
ridvan@umich.edu

Hongjiu Zhang
B.S. (Pharmaceutics) China Pharmaceutical University, Nanjing, China
M.S. (Bioinformatics) University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
zhanghj@umich.edu

Zhengnan Huang
B.E. (Bioinformatics), Huazhong Uni of Sci and Tec, P. R. China
huangzn@umich.edu

Hongdong Li (Past member)
Postdoc, now faculty in Central South University

Fan Zhu (Past member)
Postdoc, now software engineer in Baidu, Inc.