Guan Lab

Department of Computational Medicine & Bioinformatics
Yuanfang Guan
B.S. University of Hong Kong
Ph.D Princeton University
gyuanfan@umich.edu

Hongjiu Zhang (Ph.D program, 2016-)
B.S. (Pharmaceutics) China Pharmaceutical University, Nanjing, China
M.S. (Bioinformatics) University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA
zhanghj@umich.edu

Hongyang Li (Ph.D program, 2017-)
B.S. Peking University
hyangl@umich.edu

Daniel Quang (Posdoc, 2017-)
Ph.D. University of California, Irvine
daquang@umich.edu

Shaocheng Wu (Master, 2017-)
B.S. Central South University
shaochwu@umich.edu

Kaiwen Deng (Master, 2018-)
B.S. Sun Yat San University
dengkw@umich.edu

Omer Siddiqui (Undergrad, 2017-)

Jiaxin Wang (Undergrad, 2018-)